Przejdź do treści strony

Seminarium promujące konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych

30.01.2012 r.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli spółdzielni socjalnych z województw dolnośląskiego, lubuskiego, śląskiego i małopolskiego do uczestnictwa w seminarium, którego celem jest promocja zasad konkursu dotacyjnego dla spółdzielni socjalnych. Każde z czterech organizowanych seminariów obejmuje ten sam zakres tematyczny.

Seminarium promujące konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych

Zaproszenie do uczestnictwa w seminarium promującym konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych

Seminarium organizowane w ramach projektu pn."Innowacyjny Spółdzielca" - współfinansowanego ze środków Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w jednym z czterech spotkań:

 1. województwo dolnośląskie - dn. 13.02.2012 w godz. 11:00-14.00 w budynku Solidarności we Wrocławiu przy Pl. Solidarności 1/3/5, I piętro sala nr 105,
 2. województwo małopolskie - dn. 15.02.2012 w godz. 11:00-14.00 w biurze Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie przy ul. Krasickiego 18/I piętro,
 3. województwo śląskie - dn. 17.02.2012 w godz. 11:00-14.00  w  wydziale komunikacji Urzędu Miasta w Katowicach przy ul. Francuskiej 70, 
 4. województwo lubuskie – dn. 20.02.2012 w godz. 11.00-14.00 w biurze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17, parter sala nr 9.

Podczas seminarium zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

 • zasady przyznawania, realizacji i rozliczania dotacji na realizację dofinansowanych projektów,
 • obszary obejmowane wsparciem poprzez dotacje,
 • aspekty formalno-prawne związane z pracą wolontariuszy na rzecz działań statutowych spółdzielni socjalnych,
 • problematyka łączenia aktywności ekonomicznej z aktywnością społeczną,
 • zagadnienia dotyczące współpracy samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwami społecznymi.

Projekt „Innowacyjny Spółdzielca" finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych oraz ze środków Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W ramach projektu, spółdzielnie socjalne z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, śląskiego i małopolskiego, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 22 500,00 zł na realizację działań zgodnie z wytycznymi konkursu dotacyjnego. W roku 2012 pula przewidziana na dotacje dla spółdzielni socjalnych wynosi 315 000,00 zł.

By zgłosić się na spotkanie należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową:

Pobierz kartę zgłoszeniową

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium wraz z odesłaniem wypełnionej karty do dnia 09.02.2012, w wybranej formie:

 • elektronicznej na adres: joanna.rogowska@fres.org.pl
 • listownej na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Sienkiewicza 2/7, 58-300 Wałbrzych
 • faksem pod nr. telefonu 74 665 33 67 lub 74 665 11 11.

 

Osoba do kontaktu: Joanna Rogowska nr tel. 74 665 33 66 lub 723 629 852.

Partnerzy nieformalni:

« Powrót do listy