Przejdź do treści strony

Spółdzielni Socjalnych o marketingu rozmowy

21.04.2011 r.

Dnia 13.04.2011 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie spółdzielni socjalnych pod hasłem „Marketing w podmiotach ekonomii społecznej”. Było to kolejne wydarzenie zorganizowane przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej, w ramach wspomagania działalności Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej.

Spotkanie poprowadził je Janusz Cendrowski - wieloletni praktyk marketingu, pracował m.in. jako główny specjalista ds. marketingu w Zakładach Mechanicznych Legmet, Dolnośląskiej Fabryce Maszyn Zanam. Jak zwykle nasi spółdzielcy nie zawiedli i zjawili się bardzo licznie, mimo deszczowej pogody.

Janusz Cendrowski, w sposób jasny i przystępny, nie tylko przybliżył zagadnienia takie jak marketing mix, produkt, cena itp., ale zwrócił także uwagę na ich praktyczny wymiar, w kontekście funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Dzięki temu spółdzielcy aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Prowadzący szczególnie dużo uwagi poświęcił kwestii obliczaniu kosztów i zysków z prowadzenia własnej działalności. Ćwiczenie to uświadomiło spółdzielcom jak ważne są dokładne wyliczenia takich kosztów, i że mogą one uchronić spółdzielnię przed bankructwem.

Drugim ważnym obszarem marketingu, nad którym pracowano, były formy reklamy stosowane przez spółdzielnie socjalne. Prowadzący opowiedział m.in. jak należy dobierać reklamę do potencjalnych odbiorców. Uczestnicy zgodzili się z tezą, że najlepsza forma reklamy dla spółdzielni socjalnych to przede wszystkim Internet oraz drobne ulotki w miejscu pracy. Wszyscy spółdzielcy stwierdzili, że ze spotkania wynieśli sporą wiedzę i nowe pomysły na tworzenie marketingu we własnych przedsiębiorstwach.

Warsztaty spotkały z bardzo pozytywnym odbiorem, również ze względu na ich integracyjny wymiar. Po raz kolejny spółdzielcy mieli okazję porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

Na koniec pojawiły się pytania o termin następnych spotkan. Sądząc po zainteresowaniu jakim cieszyły się dotychczasowe tego typu wydarzenia, mamy nadzieję, że kontynuacja nastąpi już wkrótce.

Autorka: Joanna Rogowska

« Powrót do listy