Przejdź do treści strony

Społecznie i ekonomicznie

13.07.2012 r.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej nie jest w Polsce szczególnie popularne. Jednak pojawiają się organizacje, którym wychodzi to całkiem nieźle i mogą być wzorem do naśladowania. Jedną z nich jest łódzkie Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”.

Społecznie i ekonomicznie

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo ciężko sprecyzować. Na dzień dzisiejszy nie ukazał się dostatecznie doszczegółowiony tekst, który by ujął w jednym zdaniu definicję ekonomii społecznej, gdyż stanowi ona obszerny temat i dotyka wielu sfer życia. Oprócz celu gospodarczego pojawia się przodująca misja społeczna, która ma na celu wspomóc ideę pierwszeństwa działania na rzecz ludzi nad maksymalizacją zysku. Ekonomia społeczna opiera się na takich wartościach, jak solidarność czy też partycypacja.

Na tą chwilę coraz więcej podmiotów ekonomii społecznej takich jak stowarzyszenia czy fundacje podejmuje się wyzwania, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej. Organizacje pozarządowe chcą być bardziej samodzielne ekonomicznie, nie chcą być już całkowicie zależne od różnego rodzaju projektów, dotacji zewnętrznych czy składek członkowskich. Muszą jednak pamiętać o tym, że zysk z prowadzonej działalności gospodarczej musi zostać przekazany na cele statutowe lub rozwój tejże działalności.

Możliwości, jakie daje fundacjom czy stowarzyszeniom podjęcie działalności zarobkowej są bardzo szerokie np.: poziom świadczonych przez nie usług staje się wyższy, mogą stworzyć dodatkowe miejsca pracy, mogą się rozwijać.

Przykładem rodzimego stowarzyszenia, które podjęło się prowadzenia działalności gospodarczej i może dzisiaj śmiało powiedzieć, że było warto jest działające na polskim rynku od kilku lat Stowarzyszenie „Obywatele obywatelom”.

Stowarzyszenie „Obywatele obywatelom” powstało w 2005 roku, a od 2011 roku wydaje czasopismo o tematyce społecznej pn. „Obywatele Obywatelom”. Jego założycielami byli społecznicy, którzy związani byli z ogólnopolskim kwartalnikiem „Obywatel". Siedziba organizacji mieści się w Łodzi. Publicyści, naukowcy, dziennikarze, aktywiści ekologiczni oraz działacze kulturalni to filar merytoryczny, któremu od powstania przyświecały wartości takie jak: samorządność, solidarność, aktywność obywatelska czy też sprawiedliwość społeczna. W 2009 roku stowarzyszenie opracowało manifest, w którym ujęło przyświecające mu cele tj. gospodarka trójsektorowa, przyszłość oraz różnorodność dla przyszłości, ekonomia dla człowieka, a także demokracja przemysłowa. Przedstawione hasła to tylko nieliczne wartości głoszone przez organizację.

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” jest dobrym przykładem na to, że działalność społeczna organizacji pozarządowych może iść w parze z działalnością gospodarczą. Z inicjatyw aktywistów związanych z organizacjami pozarządowymi, jak i przemysłem reklamowym w listopadzie 2010 roku powstała Kooperatywa.org. Jest to formalnie zarejestrowana działalność gospodarcza prowadzona przez ww. stowarzyszenie. Hasłem przewodnim agencji Kooperatywa.org jest: „Czyńmy dobro! Razem” i słowa te systematycznie wcielane są w rzeczywistość. Głównymi odbiorcami oferowanych produktów i usług są podmioty ekonomii społecznej oraz biznes społecznie odpowiedzialny. Mogą one zamówić produkty związane z poligrafią, redagowaniem tekstów, internetem czy przygotowaniem materiałów multimedialnych. Ponadto Stowarzyszenie oferuje również organizację konferencji, debat, prelekcji.

W listopadzie ubiegłego roku z inicjatywy Stowarzyszenia ukazał się  magazyn "JAK robić  biznes społeczny". Poradnik skierowany jest do wszystkich tych, którzy zainteresowani są przedsiębiorczością społeczną. Magazyn zawiera świetne przykłady przedsiębiorstw społecznych już funkcjonujących i dobrze prosperujących na naszym rynku, ale także i takie które dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki w biznesie.

Istnieje wiele obaw oraz nasuwa się mnóstwo pytań na temat prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Często także można spotkać się z opiniami, że biznes powinno się zostawić dla sektora prywatnego, a organizacje pozarządowe powinny się skupić tylko na działalności społecznej. Jednak warto jest chyba połączyć jedno i drugie i dzięki temu mieć więcej możliwości w realizowaniu celów społecznych właśnie dzięki metodom gospodarczym.

Więcej na temat ekonomii i przedsiębiorczości społecznej znajdziesz na: przedsiebiorczoscspoleczna.pl

« Powrót do listy