Przejdź do treści strony

Stawiamy na rozwój

08.05.2012 r.

Czy warto pisać projekty i sięgać po pieniądze z dotacji? Odpowiedź na to pytanie wydaję się być prosta – z pewnością tak. Jednak sam proces tworzenia projektu, „język” projektowy nie są do końca zrozumiałe dla nowo powstałych podmiotów ekonomii społecznej.

Stawiamy na rozwój

Na początku potrzebna jest pomoc i wsparcie tych bardziej doświadczonych organizacji, które już zdążyły się zaznajomić z wszelkimi procedurami związanymi z krokami, które należy podjąć aby taki projekt napisać.

Jedną z takich inicjatyw jest między innymi projekt „Innowacyjny Spółdzielca”, który w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizuje Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w nieformalnym partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej, Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (edycja I, okres realizacji 01.05.2011 – 31.12.2012). „Innowacyjny Spółdzielca” jest ukierunkowany na poprawę jakości funkcjonowania istniejących już na rynku spółdzielni socjalnych.

W ramach projektu odbył się konkurs grantowy, dzięki któremu spółdzielnie mogły starać się pozyskać fundusze m.in. na stworzenie nowych usług w ramach działalności statutowej odpłatnej czy na przeprowadzenie lustracji, która jest obowiązkowa po trzech latach od rozpoczęcia działalności gospodarczej przez te podmioty.

Jedną ze spółdzielni socjalnych, które otrzymały grant w I edycji projektu była Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Arkadia” ze Żmigrodu. Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia kompleksowej oferty usług opiekuńczych dla osób prywatnych.

Jest spore zainteresowanie naszą nową usługą, którą będziemy realizować w ramach działalności statutowej odpłatnej. Dzięki temu wzrośnie zatrudnienie w spółdzielni. Planuję przyjąć co najmniej dwie nowe osoby do pracy – tłumaczy Ewa Jakubowska, Prezes WSS „Arkadia”.

W ramach przyznanego grantu WSS Arkadia mogła zbadać zapotrzebowanie na rynku na tę konkretną usługę.

Zrobiliśmy bardzo gruntowne rozpoznanie rynku, dzięki czemu wiemy już, że największe zapotrzebowanie na usługę jest w gminie Oborniki Śląskie” – mówi Ewa Jakubowska.

Dzięki wzięciu udziału w projekcie i napisaniu wniosku o przyznanie grantu – Spółdzielnia mogła przeprowadzić również lustrację.

– Lustracja bardzo nam pomogła. Teraz już wiemy jakich błędów nie popełniać. Pomogła nam zweryfikować i usprawnić podejmowane działania” – tłumaczy Ewa Jakubowska.

Na pytanie czy warto brać udział w projektach i starać się o granty – Ewa odpowiada, że z pewnością tak, tylko trzeba uwierzyć we własne siły i potencjał.

« Powrót do listy