Przejdź do treści strony

Stowarzyszenia zakładają spółdzielnie socjalne

20.07.2012 r.

Ekonomia społeczna w Polsce systematycznie się rozwija. Prawo polskie dopuszcza wciąż nowe możliwości dotyczące np. zakładania podmiotów ekonomii społecznej. W szybkim tempie powstają również nowe organizacje pozarządowe, czy spółdzielnie socjalne. Te drugie od kilku lat mogą zakładać nie tylko osoby fizyczne, ale i osoby prawne. Jednak wciąż niewielu wie o takiej możliwości.

Stowarzyszenia zakładają spółdzielnie socjalne

W pierwszej połowie 2009 roku ukazała się nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych. Pokazuje ona możliwości zakładania spółdzielni socjalnych nie tylko przez osoby fizyczne. Ustawa pozwala na założenie spółdzielni również osobom prawnym tj. samorządom, organizacjom pozarządowym lub organizacjom kościelnym. Dzięki tym zapisom osoby prawne mogą wykorzystać szanse, jakie daje im ekonomia społeczna do osiągnięcia celów społecznych metodami ekonomicznymi.

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy spółdzielnią socjalną założoną przez osoby fizyczne, a spółdzielnią osób prawnych jest to, że ta pierwsza zakładana jest przez minimum 5 osób. Wśród członków, założycieli podmiotu musi być też minimum 50% osób z grona tzw. zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaś tą drugą mogą założyć: samorząd, organizacje pozarządowe lub kościelne osoby prawne. Taka spółdzielnia musi jednak w terminie 6 miesięcy od daty rejestracji w KRS zatrudnić co najmniej 5 osób z grona zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Założycielami spółdzielni socjalnej osób prawnych mogą być co najmniej dwa podmioty, które posiadają osobowość prawną. Powstanie takiego podmiotu ekonomii społecznej może być sposobem na rozwiązanie problemów z lokalnym bezrobociem.

Przykładem dobrych praktyk prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego przez osoby prawne jest niewątpliwie Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z miejscowości Klucze.

Została założona przez dwa podmioty - Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ” oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Spółdzielnia istnieje od 2009 roku, jej oferta obejmuje kompleksową obsługę  imprez okolicznościowych, szkoleń, spotkań, konferencji, a także seminariów. „OPOKA” jest pierwszą spółdzielnią osób prawnych w Polsce. Pierwsze kroki ku założeniu spółdzielni podjęte zostały przez 5 uczestniczek projektu „ABC Gospodarki Społecznej”, które zdecydowały, że chcą zapewnić sobie pracę właśnie w spółdzielni socjalnej. Niestety napotkały na swojej drodze wiele przeszkód, które uniemożliwiły im obrócenie pomysłu w czyn. Wtedy właśnie z pomocną dłonią do tych osób wyszli przedstawiciele obydwu Stowarzyszeń. Owocem wspólnych działań jest powstanie Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”.

Siedziba spółdzielni znajduje się w budynku po przedszkolu w pobliskim Chechle. Został on użyczony spółdzielni na 20 lat przez władze Gminy. Na remont otrzymanego obiektu wydano ponad pół miliona złotych. Budynek dostosowany został do osób niepełnosprawnych oraz do realizacji działań spółdzielni.

Od drugiej połowy 2010 roku do marca 2012 r. „OPOKA” prowadziła Punkt Wspierania w Olkuszu w ramach Projektu „INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

Działalność „OPOKI” prowadzona jest między innymi w powiatach: olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, a także wadowickim. W spółdzielni  zatrudnienie otrzymały osoby długotrwale bezrobotne, w tym niepełnosprawne. Działania prowadzone przez spółdzielnie pomogły osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy oraz w aktywizacji społecznej i zawodowej. Spółdzielnia współpracuje również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach. Posiłki przygotowane przez pracowników spółdzielni są rozwożone do ponad 300 osób, które są podopiecznymi OPS.

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” jest dobrym przykładem na to, że upór i zaangażowanie osób chcących powrócić na rynek pracy w końcu się opłaci. Nie wolno się poddawać, bo każdą trudność można w końcu pokonać i osiągnąć cel.

Więcej na temat spółdzielni socjalnych i ekonomii społecznej znajdziesz na www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl

« Powrót do listy