Przejdź do treści strony

Szkolenie dla podmiotów realizujących projekt systemowy Indywidualizacja nauczania klas I-III

13.02.2012 r.

Zapraszamy przedstawicieli organów prowadzących szkoły podstawowe (osoby zaangażowane w realizację projektu zarówno z ramienia organów prowadzących jak i ze szkół zaangażowanych w projekty) z obszarów powiatów: górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego, m. Wrocław, realizujących projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” na szkolenie dotyczącego zasad realizacji oraz rozliczania powyższych projektów.

Szkolenie dla podmiotów realizujących projekt systemowy Indywidualizacja nauczania klas I-III

SZKOLENIE
Zasady realizacji oraz rozliczania projektów systemowych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2012

Opis szkolenia:
Szkolenie będzie poświęcone zasadom realizacji projektów oraz kwestiom związanym z rozliczaniem projektów za pomocą wniosków płatniczych. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane ze zmianami, jakie  pojawiły się w roku 2012 w  dokumentach odnoszących się do realizacji POKL.

Terminy szkolenia: 27-28.03.20112   
Prowadzący: Karolina Maląg, Roman Piasecki
            
Miejsce i godziny szkolenia:
Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, II p., p.232.
Szkolenie w godzinach 10 – 17.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz ciepły posiłek (możliwa wersja mięsna i wegetariańska).

Zasady rekrutacji oraz udziału w szkoleniu:

  1. W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniu zapraszane będą podmioty (szkoły), które nie uczestniczyły jeszcze w tego typu szkoleniach organizowanych przez ROEFS Wrocław pod koniec roku 2011.
  2. W drugiej kolejności decyduje termin nadesłania zgłoszenia.
  3. Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń. 
  4. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
  5. Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.

W przypadku dużego zainteresowania przyjmowana będzie jedna osoba z jednej instytucji. W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do naszego biura faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na nasz adres mailowy: szkolenia_wroclaw@roefs.pl. Prosimy w tytule maila wpisać: szkolenie_27-28.03.2012. Liczba miejsc ograniczona!

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 19.03.2012.
Osoby zakwalifikowane poinformujemy o tym fakcie telefonicznie.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących tematyki realizacji oraz rozliczania projektów systemowych dla szkół.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Punktem Informacyjnym:
 tel. (71) 780 90 79 e-mail: info_wroclaw@roefs.pl

« Powrót do listy