Przejdź do treści strony

UWAGA!Poszukiwani specjaliści z organizacji i instytucji na wyjazdy zagraniczne!

19.04.2016 r.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok), Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości 
i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z ngo, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

Cel projektu realizowany jest poprzez organizację bezpłatnych śr. 5 dniowych wyjazdów zagranicznych. Osoby, które wezmę udział w projekcie podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu jednej
 z możliwych form wsparcia tj. wizyty studyjnej lub stażu lub job shadowig u jednego 
z partnerów zagranicznych.

Działania realizujemy na terenie całego kraju, a rekrutacja w poszczególnych województwach prowadzona jest poprzez biura partnerów regionalnych:

Biuro Sieci SPLOT z siedzibą w Warszawie - prowadzi rekrutację uczestników/czek
z obszaru województw: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw:  lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw: warmińsko – mazurskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie i kujawsko-pomorskie.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw:  dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne) oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych.

Uczestnicy/ czki dzięki udziałowi będą mieli/ły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze 
w jednym z krajów UE.  

Wszelkie szczegóły dotyczące  warunków udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu i przekazać go do właściwego ze względu na województwo biura projektu wraz 
z wymaganymi dokumentami.

 

Szczegółowe informacje w Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6 58-300 Wałbrzych

Tel. 74 665 11 11  oraz e-mail: rcwip@rcwip.pl

oraz na stronie www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl

jak również na naszym profilu na facebooku www.facebook.com/RCWIP.Wroclaw 

II tura rekrutacji  trwa do 9 maja do 15:30
Decyduje data wpływu.
Dokumenty znajda Państwo w poniższym linku
http://wroclaw.owes.pl/aktualnosci/poszukiwani-specjalisci-z-organizacji-i-instytucji/ 

« Powrót do listy