Przejdź do treści strony

Warsztaty stacjonarne dla osób fizycznych

11.10.2010 r.

Do dnia 15 października 2010 r. trwa nabór na cykl bezpłatnych warsztatów dla osób fizycznych "Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji)". Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz warunkami uczestnictwa.

Warsztaty stacjonarne dla osób fizycznych

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na bezpłatny cykl warsztatów stacjonarnych z zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji).

Cykl warsztatów stacjonarnych jest adresowany do osób, które zamierzają lub są w trakcie zakładania stowarzyszenia lub fundacji i są zainteresowane zwiększeniem swoich kompetencji w zakresie prowadzenia działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.

 

W ramach warsztatów oferujemy:

  • 6 dni warsztatowych  (trzy dwudniowe spotkania) odbywających się we Wrocławiu. Zakwalifikowana osoba jest zobowiązana uczestniczyć w każdym spotkaniu.
  • Dla każdej osoby przewidziano minimum 2 godziny pracy z doradcą.
  • Możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego, dostosowanego do potrzeb poszczególnych uczestników.

Warsztaty są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz ewentualnie dowóz uczestników na miejsce warsztatów – do Wrocławia.

 

Warunki uczestnictwa w cyklu:

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby fizyczne (pracujące i niepracujące), które:

1. Ukończyły 18 lat;

2. Zamierzają założyć lub są w trakcie zakładania stowarzyszenia / fundacji;

2. Wyrażają zgodę na udział w cyklu w godzinach pracy zgodnie z harmonogramem warsztatów;

3. Zamieszkują oraz planują w ramach zakładanych organizacji działać na obszarze wsparcia projektu, czyli na terenie następujących powiatów: wrocławskiego, górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego oraz miasta Wrocławia;

4. Wypełnią i podpiszą Deklarację uczestnictwa w projekcie zawierającą dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego;

5. Podpiszą umowę o udzielenie wsparcia.

Pobierz ankietę zgłoszeniową

Pobierz deklarację uczestnictwa w projekcie


Daty oraz zakres tematyczny warsztatów:

  • 25 – 26 października 2010 r. (Warsztat 1): Aspekty formalno - prawne i finansowe tworzenia oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych.
  • 1314 grudnia 2010 r. (Warsztat 2): Rynek a organizacje pozarządowe, tworzenie produktów, usług w ramach działalności organizacji.
  • 12 – 13 stycznia 2011 r. (Warsztat 3): Sprzedaż, marketing i PR w organizacjach pozarządowych.

-------------------------------------------------------------------

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej oraz odesłanie jej do dnia  15 października 2010 r. (do godziny 14.00) na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne we Wrocławiu: 53-661 Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, pok. 415 lub e-mailem na adres: karolina.stefaniak@rcwip.pl.

Decyzja odnośnie przyjęcia danej osoby do cyklu zostanie podjęta na podstawie analizy wypełnionych ankiet zgłoszeniowych (w tym spełnienia warunków uczestnictwa). 

Osoba do kontaktu:

Karolina Furmańska, Koordynator projektu: tel.: 071 796 30 00; e-mail: karolina.furmanska@rcwip.pl

 

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wrocławskim” i mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania na rynku jako podmiot ekonomii społecznej.

« Powrót do listy