Przejdź do treści strony

WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

11.07.2017 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach z przygotowania wniosków o pożyczkę w ramach PO WER 2014 – 2020.

Warsztaty odbędą się 19.07.2017r. we Wrocławiu, w sali Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, przy ul. Piłsudskiego 95, w godz. 10:00 – 12:30. Współorganizatorami wydarzenia jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Na mocy umowy  zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Fundusz Regionu Wałbrzyskiego prowadzi Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (zwany dalej FP PES). Dzięki FP PES mogą Państwo rozpocząć, rozszerzyć lub wzmocnić prowadzoną działalność oraz realizować nowe przedsięwzięcia i tworzyć kolejne miejsca pracy.

Podczas warsztatów przybliżymy Państwu istotę programu oraz wspólnie z Państwem przeanalizujemy krok po kroku wniosek pożyczkowy. Program wydarzenia przesyłamy Państwu w załączeniu. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia 17.07.2017r. na adres adriana.lisowska@frw.pl.

Jakie są warunki pożyczek na start i na rozwój?

Pożyczka na start – przeznaczona dla PES na rozpoczęcie działalności lub dla podmiotów będących we wczesnej fazie rozwoju, tj. działających nie dłużej niż 12 miesięcy:

 • maksymalna wartość pożyczki do 100 tys. zł,
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki na start, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy,
 • oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 1,75% z możliwością obniżenia oprocentowania do 0,88%*.

Pożyczka na rozwój – przeznaczona dla PES działających powyżej 12 miesięcy:

 • maksymalna wartość pożyczki na realizację jednego przedsięwzięcia wynosi 500 tys. zł;
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania nie przekroczy 1 mln zł;
 • oprocentowanie Pożyczki uzależnione jest od kwoty finansowania:

a)    do kwoty 100 tys. zł - oprocentowanie pożyczki wynosi 1,75%, z możliwością obniżenia  oprocentowania do 0,88%*

b)    powyżej kwoty 100 tys. PLN – oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,83%  i może ulec obniżeniu do 1,75%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba nowych miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. PLN pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy;

* w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy.

Pozostałe warunki obu pożyczek:

 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 • okres spłaty pożyczki do 5 lat w przypadku pożyczki na start i do 7 lat w przypadku pożyczki na rozwój,
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku.

Kto może otrzymać wsparcie?

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są podmioty ekonomii społecznej, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w szczególności zaś:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, prowadzące działalność gospodarczą,
 • podmioty reintegracyjne, w szczególności: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacje pozarządowe lub podmioty pożytku publicznego, w szczególności: organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, spółki non-profit.

PROGRAM

Wszelkie informacje na temat projektu znajdą Państwo pod linkiem: https://frw.pl/pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Warsztaty organizowane są w ramach współpracy z Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. 

« Powrót do listy