Przejdź do treści strony

Weź udział w Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu 2012

06.11.2012 r.

Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zaprasza do udziału w drugiej edycji „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 7 – 9 grudnia 2012 r. Przedsięwzięcie wpisuje się w obchody ustanowionego przez Unię Europejską Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Weź udział w Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu 2012

Festiwal Wolontariatu to trzydniowe spotkanie wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką wolontariatu i aktywności społecznej.

Festiwal odbędzie się we Wroclawiu w dniach 7-9 grudnia 2012 r.

 

Uczestnicy Festiwalu będą mieli możliwość wzięcia udziału w wielu wydarzeniach o charakterze edukacyjnym i integracyjnym takich jak:

  • sesje edukacyjne oraz spotkania tematyczne, 
  • warsztaty młodzieżowe, 
  • Dolnośląska Gala Wolontariatu, 
  • Gra Miejska, 
  • wizyty studyjne, 
  • akcje społeczne, 
  • specjalny Koncert itp.

Do udziału w Festiwalu zapraszamy wolontariuszy, a także związanych z wolontariatem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Zapraszamy również przedstawicieli firm, w których funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego, a także wszystkich chętnych zainteresowanych szeroko pojętą tematyką wolontariatu i aktywności obywatelskiej.

Jednym z elementów Festiwalu będzie również przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców Gra Miejska. Odbędzie się ona w sobotę 8 grudnia 2012 r. i swoim zasięgiem obejmie teren miasta Wrocławia. Jeżeli chcą Państwo wziąć udział tylko w tej części Festiwalu zapraszamy do zgłaszania zespołów 5-osobowych. Aby tego dokonać należy wypełnić odpowiedni formularz internetowy, do którego link podany jest poniżej.

Jednocześnie zapraszamy Państwa organizacje do wzięcia udziału w Targach Wolontariatu i Aktywności Społecznej połączonych z Piknikiem Rodzinnym, które odbędą się 8 grudnia 2012 r. (sobota) i będą okazją do zaprezentowania swojej działalności szerszej publiczności.

Dolnośląski Festiwal Wolontariatu będzie się odbywał w dawnym Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Pretficza 24 oraz Multipleksie Helios Nowe Horyzonty we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a/21.

Uczestnictwo w Festiwalu jest bezpłatne. 

Uczestnicy zakwalifikowani na Festiwal zobligowani będą do uczestnictwa w całym przedsięwzięciu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu po 27 listopada 2012 lub nieusprawiedliwionej wypadkiem losowym nieobecności na Festiwalu zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest pokryć koszt pełnego uczestnictwa w Festiwalu. Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz ciepłe posiłki podczas zajęć. Uczestnikom spoza Wrocławia organizatorzy zapewniają nocleg podczas Festiwalu. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z dojazdem do Wrocławia oraz poruszaniem się po mieście w trakcie Festiwalu.

Aby zgłosić swój udział w Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu, Grze Miejskiej lub Targach należy wypełnić i wysłać właściwy internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny pod podanymi poniżej linkami.

Termin wypełniania formularzy upływa 16 listopada 2012 r.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu oraz instytucje zakwalifikowane do udziału w Targach zostaną o tym powiadomione e-mailowo oraz telefonicznie do dnia 27 listopada 2012 r. Szczegółowy harmonogram Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu oraz opis i zakres tematyczny poszczególnych sesji dostępny w załączeniu.

Opis Festiwalu Wolontariatu PDF

Harmonogram festiwalu PDF

Formularze zgłoszeniowe: 

Internetowy Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Festiwalu dostępny jest pod adresem:

kliknij by pobrać formularz

Internetowy Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Grze Miejskiej dostępny jest pod adresem:

kliknij by pobrać formularz

Internetowy Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Targach Wolontariatu i Aktywności Społecznej dostępny jest pod adresem:

kliknij by pobrać formularz

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski tel.: 74 665 11 11 kom.: 693 145 674 e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy!

« Powrót do listy