Przejdź do treści strony

„Wolontariat w teorii i praktyce” szkolenie bezpłatne

29.05.2012 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych na bezpłatne dwudniowe szkolenie z zakresu aspektów formalno – prawnych wolontariatu. Na szkoleniu zostaną między innymi opracowane indywidualne plany wolontariackie.

„Wolontariat w teorii i praktyce” szkolenie bezpłatne

Jest to szkolenie przewidziane dla instytucji, które chcą rozpocząć współpracę z wolontariuszami i w związku z tym chcą pogłębić wiedzę nt. praw i obowiązków podmiotów korzystających i wolontariuszy.

Na szkoleniu zostaną poruszone kwestie związane z angażowaniem do pracy organizacji osób na zasadzie wolontariatu. W szczególności zagadnienia dotyczące:

  • definicja i rodzaje wolontariatu
  • aspekty formalno-prawne wolontariatu w Polsce
  • prawa i obowiązki wolontariusza i korzystającego
  • wolontariat w praktyce na przykładzie ośrodka pomocy społecznej w bielawie
  • przygotowywanie indywidualnego programu wolontariackiego w organizacji

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje mające swoją siedzibę lub biuro i działających na terenie powiatów: strzelińskiego, wołowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego, trzebnickiego, wrocławskiego, górowskiego oraz m. Wrocław.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13 – 14 czerwca 2012 roku w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wolontariatu pl. Św. Macieja 5a, II piętro we Wrocławiu. Szczegółowy godzinowy harmonogram i zakres tematyczny szkolenia dostępny jest w załączniku.

Pobierz harmonogram i zakres szkolenia

Pobierz kartę zgłoszeniową

Osoby zainteresowane zapraszamy do wysyłania zgłoszeń drogą mailową lub fax-em.

  1. E-mail: joanna.kowalska@rcwip.pl
  2. tel.: 71 796 30 00 wew. 20

Na państwa zgłoszenia będziemy czekać do dnia 6 czerwca b.r. do godziny 16.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 71 796 30 00 wew. 21

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


« Powrót do listy