Przejdź do treści strony

Wszystkie dzieci są Kochania Godne

29.04.2010 r.

Stowarzyszenie Amabiles (czyli Kochania Godne) powstało, aby udzielać wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych. Jest to organizacja łącząca różne osoby: rodziców, pedagogów, psychologów, którym nie jest obojętny los dzieci. W szczególności tych dzieci, które nie mają szans na prawidłowy rozwój w rodzinie biologicznej.

W trosce o dzieci, o ich marzenia i potrzeby, Stowarzyszenie współpracuje z ośrodkami adopcyjnymi oraz organizuje i propaguje akcje charytatywne, takie jak „Pomagaj dzieciom”, czy też „Pomagaj dzieciom w Indiach”. 

„Amabiles” jest także miejscem spotkań, wymiany informacji, a także integracji i rozwoju, dzięki którym rodziny adopcyjne i zastępcze są wspierane. Wszystkich członków i sympatyków, a jest to około 20 rodzin, łączy przede wszystkim troska o to, aby dzieci nie musiały dorastać w strachu i niepewności.

O początkach „Amabiles” mówi Dorota Roszak-Maćkowiak, psycholog z Ośrodka  Adopcyjno-Opiekuńczego:

- Idea była taka, żeby móc się spotykać razem także po adopcji. Rodzice adopcyjni nie bardzo mieli  gdzie wymieniać się doświadczeniami i informacjami. Była to naturalna potrzeba kandydatów na rodziców, którzy szkolą się w grupach i potem kontynuują te spotkania. Chcieliśmy, żeby miało to formę bardziej oficjalną, aby umożliwić podejmowanie innych działań wspierających opiekę zastępczą i wspierających osierocone dzieci.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie chce także pomagać dzieciom, które nie mają szans na adopcję i przez to są najbardziej poszkodowane.

- Jeżeli nie możemy im znaleźć rodzin – mówi Joanna Widawska ze stowarzyszenia – to przynajmniej możemy pomóc tym dzieciom materialnie, bo potrzeby są bardzo duże. Na państwowym utrzymaniu dzieci mają tylko zaspokajane podstawowe, skromniejsze potrzeby. Inicjatywa „Pomagaj dzieciom”, jest właśnie ukierunkowana na pomoc tym dzieciom, które mają najmniejsze szanse na adopcję. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele: trudna sytuacja prawna dziecka, niepełnosprawność lub choroba, w konsekwencji czego dziecko jest skazane na czekanie i pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Amabiles próbuje zwiększyć szanse dzieci na szczęśliwe życie poprzez różnorodne inicjatywy:  zdobywanie środków na leczenie i rehabilitację oraz na zaspokojenie wszelkiego rodzaju potrzeb dzieci (materialnych, intelektualnych, duchowych czy emocjonalnych). Stowarzyszenie nie tylko organizuje i wspiera akcje propagujące rodzicielstwo adopcyjne lub zastępcze, wspiera również ideę rodzin zastępczych terapeutycznych oraz odpowiedzialnych rodzin zaprzyjaźnionych. Zajmuje się także organizowaniem pomocy merytorycznej i informacyjnej obecnym i potencjalnym rodzinom adopcyjnym lub zastępczym, zapewnia im też pomoc finansową. „Amabiles” dodatkowo koncentruje się na działaniach mających na celu skrócenie czasu uregulowania sytuacji prawnej dziecka do niezbędnego minimum.

Dzieci cierpią i potrzebują naszej pomocy w każdym zakątku świata. „Pomagaj dzieciom w Indiach” jest akcją, w ramach której „Amabiles” wspólnie z parafią p.w. św. Wawrzyńca na Żernikach we Wrocławiu organizuje pomoc materialną dla dzieci przebywających w sierocińcach „Premenanda” na południu Indii. W tym Centrum Dziecka w dwóch ośrodkach przebywa obecnie  ok. 140 dzieci.

Centrum „Premenanda” stara się zapewnić dzieciom zdrowe i higieniczne schronienie, odzież oraz stworzyć warunki na prawidłowy rozwój fizyczny, intelektualny i duchowy.

- Te dzieci przychodząc do naszego ośrodka nie mają marzeń. Nie mogą mieć marzeń, bo wiedzą, że nie mogą nic osiągnąć. Nie mogą sobie nawet pozwolić na to, aby mieć marzenia. Po pobycie w naszym ośrodku - po pół roku, po roku - zaczynają je mieć. Na przykład na temat tego kim chcą być w przyszłości- mówi Tomasz Zawierta (koordynator pomocy dzieciom w Indiach), który przez 6 miesięcy pracował w indyjskich sierocińcach.

W akcje pomocy dzieciom często chętnie włączają się artyści. Nie inaczej jest tym razem.

- W ramach akcji „Pomagaj dzieciom w Indiach” odbyły się: koncert charytatywny zespołu „Kapela Kota”, który miał miejsce w Auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego na Placu Katedralnym 8 kwietnia oraz przedstawienie "Przed sklepem jubilera" wg. utworu Karola Wojtyły w dniu 25 kwietnia 2010, w wykonaniu studenckiej grupy teatralnej „EFFATHA” działającej przy duszpasterstwie akademickim „Maciejówka”. Odbędzie się jeszcze koncert „Dzieci Dzieciom” w dniu 25 czerwca 2010 o godz. 20.00, podczas którego dzieci ze szkoły muzycznej zagrają dla dzieci z Indii - mówi Anna Gibasiewicz, współkoordynatorka akcji.

Zwieńczeniem wszystkim akcji pomocy tym dzieciom będzie przyjazd w czerwcu b.r. na zaproszenie naszego stowarzyszenia biskupa z Indii – Mosesa Doraboiny Prakasama, sprawującego opiekę nad tymi placówkami. Podczas pobytu będziemy chcieli przekazać zebrane środki na rzecz dzieci z Indii. Przyjedzie również w tym czasie współzałożyciel sierocińców profesor Jon James. Celem spotkania będzie wzajemna wymiana doświadczeń i nawiązanie bliższych kontaktów - dodaje.

Jeśli chcesz pomóc stowarzyszeniu Amabiles lub dokładniej poznać jego działania wejdź na ich stronę internetową: http://www.amabiles.pl

organizator: Stowarzyszenie "Amabiles"
www: http://www.amabiles.pl

Autor(ka): Piotr Szafraniec

« Powrót do listy