Przejdź do treści strony

Zapraszamy na szkolenie "Zakładanie i funkcjonowanie podmiotów reintegracyjnych – WTZ, ZAZ, KIS, CIS"

23.12.2016 r.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 9 – 10 stycznia 2017 r. w godz. 9.00-16.00 we Wrocławiu.

Tematyka szkolenia: 

Zakładanie i funkcjonowanie podmiotów reintegracyjnych – WTZ, ZAZ, KIS, CIS, w szczególności w ramach projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskiego

 

Ze względu na ograniczenia projektu, w ramach którego odbywa się szkolenie mogą w nim uczestniczyć:

  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • jednostki samorządu terytorialnego,

z terenu m. Wrocław oraz powiatów milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego oraz wrocławskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział max. 2 osoby z jednego podmiotu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy o przesłanie na adres mailowy dowes@rcwip.pl

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Piłsudskiego 95/1, Wrocław

Tel. 71 79 63 000; 75 642 20 00

rcwip@rcwip.pl

Szkolenie jest współfinansowane ze środków jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu  pn.: „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” (w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej). 

 

karta zgłoszeniowa

« Powrót do listy