Przejdź do treści strony

Zaproszenie dla spółdzielni socjalnych na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dotacji na zatrudnienie nowych osób w ramach nowej perspektywy finansowej (2014-2020)

21.10.2015 r.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej jako lider Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej wraz z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą) na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dotacji na zatrudnienie nowych osób.

Spotkanie odbędzie się 22.10.2015 (czwartek) w Wałbrzychu w siedzibie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ul. J.Matejki 6 o godz. 15.00.

W związku z istotnymi zmianami w zakresie w spracia oferowanego przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w  stosunku do wsparcia oferowanego dotychczas, uczestnikom spotkania przedstawione zostaną wymogi stawiane przedsiębiorstwom społecznym chcącym uzyskać dotacje na zatrudnienie nowej osoby,w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach działania 9.4 RPO.

Uczestnicy spotkania będa mieli szanse poznać rodzaje wsparcia przewidywane do realizacji w ramach funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej finansowanych w ramach 9.4, możliwości uzyskania finansowania oraz wymogi stawiane zarówno podmiotom ubiegajacym sie o środki jak i osobom fizycznym, które maja zostać w nich zatrudnione.

W celu zgłoszenia sie na spotkanie prosimy przesłać na adres:

sylwia.matuszko@rcwip.pl

- dane podmiotu (nazwa, adres, NIP)

- dane osoby uczestniczącej w spotkaniu (Imie i Nazwisko)

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństo w spotkaniu będą miały spółdzielnie socjalne posiadajace siedzibę/filię na Dolnym Śląsku

« Powrót do listy