Przejdź do treści strony

Zapytanie ofertowe

10.11.2014 r.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej wynajem sali na spotkanie.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

KODY CPV:70220000-9 wynajem sali na spotkanie
(usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne)

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” realizowanego w ramach POKL Priorytet 5. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej wynajem sali  na spotkanie.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

« Powrót do listy