Przejdź do treści strony

Zysk społeczny a ekonomia

28.10.2011 r.

Czym jest ekonomia społeczna? Dlaczego się nią zajmujemy i dlaczego uważamy, że podmioty tego sektora nie tylko mogą świetnie działać w warunkach rynkowych, ale i powinno powstawać ich jak najwięcej? Przeczytaj relację z konferencji!

Zysk społeczny a ekonomia

Ekonomia społeczna jest pojęciem, które w praktyce oznacza taki sposób działalności gospodarczej i osiągania ekonomicznych zysków, w którym nie gubią się społeczne wartości.   Osiągnięcie czysto materialnego zysku nie jest celem samym w sobie, ale pewnego rodzaju narzędziem, środkiem do celu.  Często celem tym jest integracja lub wsparcie rozwoju środowiska, w którym działa dane przedsiębiorstwo społeczne. Zawsze warto przypominać, że idea współczesnych spółdzielni socjalnych (rodzaj przedsiębiorstwa społecznego), która obecnie przeżywa swój rozkwit na zachodzie Europy (m.in. we Włoszech i Francji) bardzo wiele czerpie z polskich doświadczeń przed II wojną światową.

Wczorajsza (27.10.2011) konferencja pt. „Co dalej z ekonomią społeczną? – perspektywy i wyzwania” była przede wszystkim zaproszeniem do wzięcia udziału w dyskusji nad perspektywami rozwoju i wyzwaniami ekonomii społecznej we Wrocławiu. Organizatorzy pragnęli również stworzyć przestrzeń do refleksji nad obecną kondycją ekonomii społecznej, oraz do wymiany doświadczeń. W trakcie spotkania uczestnicy mogli więc nie tylko zapoznać się z Ustawą o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, ale również porozmawiać o dobrych sposobach wdrażania idei ekonomii społecznej w innych rejonach Polski.  W części panelowej miało miejsce kilka wystąpień, między innymi przedstawicielki Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – Weroniki Kurdziel, Piotra Masłowskiego z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, który omówił „ustawę, której nie ma”, czyli tworzoną od 2009 roku Ustawę o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym. Zenon Matuszko z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej opowiedział o narzędziach wspierania spółdzielni socjalnych w ramach projektów realizowanych przez FRES i RCWIP.

Mirosława Hamera przedstawiła założenia tworzonego właśnie przez partnerstwo kilku organizacji pozarządowych (FRES, RCWIP, DFOP i FAL) Funduszu Pożyczkowo – Poręczeniowym, który docelowo ma stać się narzędziem pozwalającym NGO na utrzymywanie płynności finansowej.

W ramach konferencji uczestnicy mogli również wziąć udział w czterech warsztatach tematycznych prowadzonych przez ekspertów i ekspertki z zakresu ekonomii społecznej.

- Warsztat 1: Działalność gospodarcza- praktyka w województwie łódzkim. Łukasz Waszak (OPUS).

Warsztat koncentrujący się wokół zagadnień związanych z prowadzeniem przez organizacje pozarządowe działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej. Na spotkaniu byli przedstawiciele zarówno NGO, które prowadzą działalność gospodarczą bądź odpłatną, jak i tych, które zamierzają dopiero taką działalność uruchomić. Szymon Surmacz, przedstawił działalność swojego stowarzyszenia Obywatele Obywatelom w ramach dobrych praktyk.

- Warsztat 2: Partnerstwo na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Krzysztof Leończuk (OWOP)

Na warsztacie przekazano informacje dotyczące tworzonego Paktu Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w gminie Łapy w województwie podlaskim. Prawie co piaty mieszkaniec gminy korzystał z pomocy MOPSu (zlikwidowano tam 2 duże zakłady pracy). Kompleksowe porozumienie lokalnych ośrodków JST, NGO i mieszkańców sprawiło, że już w grudniu tego roku zostanie podpisany pakt. Jego pierwsze efekty już widać – m.in. otworzono spółdzielnię socjalną, której profil działalności wskazali sami mieszkańcy.

- Warsztat 3: Spółdzielnia Socjalna jako instrument społecznej i zawodowej reintegracji.  Joanna Brzozowska (Związek Lustracyjny Spółdzielni).

Warsztat dotyczył różnych aspektów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych. Uczestnicy interesowali się praktycznym aspektem prowadzenia spółdzielni. Przedstawicielka spółdzielni Opoka (gmina Klucze) odpowiadała na pytania dotyczące działań marketingowych związanych z dotarciem do klientów.

- Warsztat 4: Konsultacje do Funduszu Pożyczkowo-Poręczeniowego prowadzone przez Mirosławę Hamerę (RCWIP).

Na konferencji  zaprezentowali się również przedstawiciele działających na terenie Dolnego Śląska podmiotów z sektora NGO, mogących pochwalić się oryginalnymi produktami i usługami.

Stowarzyszenie Emmaus (www.emmaus.org.pl) , prowadzi m.in. znane we Wrocławiu „Sklepowisko”, gdzie można oddać niepotrzebne już, ale w dobrym stanie rzeczy, które później są odnawiane i sprzedawane.

Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn” (www.zaz.celestyn.pl),  prowadzony w ramach Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie, zajmuje się m.in. produkcją wyrobów artystycznych wytwarzanych ręcznie przez osoby niepełnosprawne pod kierunkiem artystów plastyków.

Natomiast Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej (www.zaz.wroclaw.pl)  ma bardzo ma bardzo zróżnicowaną ofertę usług- znajduje się w niej zarówno kompleksowa obsługa konferencji, szkoleń i innych imprez okolicznościowych, realizacja usług gastronomicznych i cateringowych , a także usługi poligraficzne oraz ogrodnicze i porządkowe.

Organizatorami konferencji byli Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wrocławskiej konferencji:

« Powrót do listy