Przejdź do treści strony

logo Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych

Branże Działalność społeczna, Działalność wydawnicza, Ochrona zdrowia, Rehabilitacja
NIP: 894 274 94 23
REGON: 932889176
KRS: 0000144996
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Bajana 8/18, 54-129 Wrocław
Telefon komórkowy: 501 033 226
Telefon stacjonarny: 71 788 73 80
E-mail: stowron@free.ngo.pl
WWW: www.stowron.free.ngo.pl

Informacje

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Najpierw była samopomocowa, lokalna grupa wsparcia dla osób przewlekle chorych, głównie na stwardnienie rozsiane. Z grupy wyłoniło się stowarzyszenie, które za cel postawiło sobie wspieranie osób niepełnosprawnych, słabych, starszych i samotnych, chorujących na nieuleczalne, ciężkie schorzenia, nieradzących sobie z codziennymi problemami ze zdrowiem. Działalność odbywa się poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, wdrażaniu prozdrowotnych programów, tak by podopieczni stowarzyszenia odczuli wyraźną poprawę jakości życia. Wydawane są książki i broszury edukacyjne, stowarzyszenie dąży do likwidacji barier nie tylko architektonicznych i komunikacyjnych, ale też społecznych i psychologicznych. Dla organizacji ważne jest dążenie do integracji zarówno osób niepełnosprawnych między sobą, jak i niepełnosprawnych i zdrowych, tak aby obie grupy mogły nawzajem poznawać swoje problemy i uczyły się sobie wzajemnie pomagać.

Oferta